Pajūrio naujienos
Help
2024 Gegužė
Pi 6132027
An 7142128
Tr18152229
Ke29162330
Pe310172431
Še4111825
Se5121926
Apklausa

Ar gerai laistomos rajono žvyruotos gatvės?

Taip
Ne
Neturiu nuomonės
Komentarų topas

Advokatė

Eglė Morkūnienė

Teisininkė

Gintautė Pazdrazdienė

Dažna situacija, kai į užsienį užsidirbti pinigų išvykę vienas ar abu tėvai savo vaikus palieka giminaičių priežiūrai, tam, kad šie galėtų užbaigti mokslus Lietuvoje, o besimokydami XI–XII klasėse vaikai dažnai tampa ir pilnamečiais. Ar giminaičiai, prižiūrintys vaikus, gali gauti informaciją apie jų ugdymą, ar gali kontroliuoti vaikus? Kas pasikeičia, kai vaikai sulaukia pilnametystės? Kiek bendrojo lavinimo mokykloje besimokantis jau pilnametis mokinys yra atsakingas pats už save, ir kiek – tėvai arba jo globėjai? Į šiuos klausimus atsakė Lietuvos jaunųjų advokatų asociacijos narės – teisininkė Gintautė Pazdrazdienė ir advokatė Eglė Morkūnienė.

„Auginu, prižiūriu anūką, kuriam besimokant XII klasėje sukako 18 metų. Vaikas – pusiau našlaitis, yra netekęs vieno iš tėvų, kitas išvyko uždarbiauti į užsienį. Vaiką prižiūrėti paliko man, pensinio amžiaus moteriai. Ne viską suprantu, ne dėl visko susigaudau. Dažni – neklausymo atvejai, nebesuprantu, kada jam reikia eiti į mokyklą, o kada – ne. Pasirodo, ir atleidimą nuo pamokų pilnametis gali pateisinti pats. Ne per seniausiai sužinojau, kad dėl nelankymo (o gal ir kitų priežasčių) vaiką pašalino iš mokyklos. Nusivyliau – nematau ateities, o svarbiausia – negaliu padaryti jokios įtakos, nes vaikas neva gali viską lemti ir spręsti pats, nors galvoje dar vėjai švilpauja. Suprantu, kad viskas per vėlai, bet gal mano pavyzdys kažkam praverstų ateityje?“ – tokia situacija ir pasvarstymu pasidalino „Pajūrio naujienų“ skaitytoja.

Komentaras. Labai svarbu, kad tėvai, išvykdami į užsienį ilgesniam laikui ir atiduodami vaiką prižiūrėti kitiems asmenims, kreiptųsi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją ir pateiktų prašymą dėl laikinosios globos (rūpybos) vaikui nustatymo, kitu atveju šiems artimiesiems gali būti sudėtinga gauti informaciją apie vaiką, padėti jam ugdymo procese, pasirūpinti vaiko sveikatos priežiūra. Laikina vaiko globa baigiasi, kai vaikas sulaukia pilnametystės.

Pagal galiojančius teisės aktus, ugdymo įstaiga turi pareigą informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, neatvykimą į mokyklą ar pamoką, jeigu patys tėvai (globėjai, rūpintojai) nepraneša apie neatvykimo priežastis. Tėvai (globėjai, rūpintojai) taip pat turi teisę gauti informaciją iš mokyklos apie vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį, po mokymosi pasiekimų patikrinimų gauti rekomendacijas dėl vaiko mokymosi pasiekimų gerinimo. Mokykla ar kita ugdymo įstaiga neturi teisės teikti ir neteikia jokios informacijos apie mokinį jokiems tretiesiems asmenims, tarp jų – ir seneliams, apie mokinio mokyklos lankomumą, pasiekimus, jeigu šie nepateikia atstovavimo teisę patvirtinančių dokumentų. Vaikui sukakus 18 metų, mokykla neturi teisės informuoti mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) nei apie vaiko lankomumą, nei apie ugdymosi pasiekimus, nebent sutikimą teikti informaciją duoda pats pilnametis mokinys (sutikimo formą nustato mokyklos vidaus dokumentai).

Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) ne tik turi teisę gauti informaciją, bet ir visiškai atsako už vaiką iki kol vaikas sulaukia pilnametystės. Taigi, jei vaikas mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, tėvai (globėjai, rūpintojai), iki kol vaikas sulaukia 18 metų amžiaus, privalo užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą, pamokų ir kitų privalomų ugdymo proceso užsiėmimų nepraleidimą be pateisinamos priežasties.

Mokslas yra privalomas tik iki 16 metų. Taigi, asmuo iki 16 metų negali būti pašalintas iš ugdymo įstaigos. Privalomasis mokymasis paprastai trunka iki X klasės. Įgijus pagrindinį išsilavinimą, toliau galima mokytis pagal vidurinio ugdymo arba profesinio mokymo programą.

Visai kita situacija yra su mokiniais nuo 16 iki 18 metų amžiaus. Toks mokinys, kuris nuolat pažeidžia mokymo įstaigos vidaus tvarkos taisykles ir mokinio elgesio normas, gali būti pašalintas iš mokymo įstaigos, tačiau jam ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), visų pirma, privalo būti koordinuotai suteikiama švietimo pagalba, psichologinė ir socialinių pedagogų pagalba, ir tik dėl objektyvių priežasčių, mokymo įstaigai negalint užtikrinti mokiniui psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės pagalbos, suderinus su tokio mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogine psichologine bei vaiko teisių apsaugos tarnyba, yra siūloma tokiam mokiniui mokytis kitoje mokykloje.

Sulaukęs 18 metų asmuo jau gali prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant, ir atsakomybę už tinkamą savo, kaip mokinio, teisių ir pareigų įgyvendinimą, tarp jų – ir pareigą reguliariai lankyti mokyklą, be pateisinamos priežasties nepraleisti pamokų ir kitų privalomų ugdymo proceso užsiėmimų, nuosekliai ir stropiai mokytis, atlikti mokytojo pateiktas mokymosi užduotis, o tokiam mokiniui nevykdant savo pareigų, jam asmeniškai tenka prisiimti ir atsakomybę, kaip nurodytu atveju, pilnametis mokinys gali būti ir pašalinimas iš ugdymo įstaigos. Pilnametystės sulaukęs mokinys pats gali priimti atitinkamus sprendimus, savo paties prašymu pateisinti praleistas pamokas, todėl ugdymo įstaiga, pašalindama tokį mokinį neprivalo pranešti apie tokius priimtus sprendimus mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams). Mokinys, kuris buvo pašalintas iš ugdymo įstaigos, ar buvo nutraukęs mokymąsi, gali atnaujinti mokymąsi toje pačioje ar kitoje mokykloje. Mokykla mokinius mokytis pagal vidurinio ugdymo programą priima atsižvelgiant į tai, ar mokykloje yra laisvų vietų. Pirmumo teisė teikiama mokiniams, kurie šioje mokykloje baigė bendrojo ugdymo programą, gyvena toje savivaldybėje, turi geresnius pažymius. Mokslas taip pat gali būti tęsiamas ir suaugusiųjų ar profesinėje mokykloje.

Apibendrinant svarbu žinoti, kad mokykla apie nepilnamečio vaiko pasiekimus, nederamą elgesį visais atvejais privalo informuoti tokio vaiko tėvus, o pareiga informuoti globėjus, rūpintojus atsiranda tik tada, kai globa, rūpyba yra tinkamai įforminta ir tokie dokumentai yra pateikti mokymo įstaigai. Mokinys, sulaukęs 18 metų amžiaus, už savo veiksmus atsako pats, todėl mokykla be mokinio sutikimo neturi teisės teikti jokios informacijos jo tėvams (globėjams, rūpintojams).


Visos teisės saugomos. © 2006-2017 UAB 'Pajūrio naujienos'. Atsakomybės apribojimas. pingvinas