Pajūrio naujienos
Help
2024 Liepa
Pi18152229
An29162330
Tr310172431
Ke4111825
Pe5121926
Še6132027
Se7142128
Apklausa

Klaipėdos regione pasirodė netikrų pinigų: ar sugebėtumėte juos atskirti?

Taip
Ne
Neturiu nuomonės
Komentarų topas

Kunigystės keliu - šešiasdešimt metų

  • Irena ŠEŠKEVIČIENĖ
  • Pirmas puslapis
  • 2007-02-06
Į Salantų bažnyčią kartu atšvęsti kunigo altaristos Brunono Bagužo 60–ąjį kunigystės jubiliejų klebonas Saulius Katkus pakvietė garbaus amžiaus kunigus iš mūsų rajono parapijų. Nuotr. iš kairės: Darbėnų parapijos altarista Julijonas Tamošauskas, Salantų parapijos klebonas Saulius Katkus ir altarista Brunonas Bagužas bei Grūšlaukės parapijos klebonas Antanas Bonkus.

Praėjusį penktadienį salantiškiai rinkosi į savo bažnyčią atšvęsti dvi progas: Grabnyčias – Kristaus paaukojimo bažnyčioje šventę - ir kunigo altaristos Brunono Bagužo 60–ąjį kunigystės jubiliejų.

86–erių kunigą, buvusį Salantų kleboną B.Bagužą sveikino miesto bendruomenė, svečiai bei dar du Telšių vyskupystės kunigai: Darbėnų parapijos altarista Julijonas Tamošauskas, ateinantį birželį taip pat švęsiantis 60–ąjį kunigystės jubiliejų, ir Grūšlaukės parapijos klebonas Antanas Bonkus.

Po sveikinimų kunigas atsiprašė

Salantų parapijos klebonas Saulius Katkus, paprašęs jubiliatą ta ypatinga proga aukoti šv.Mišias, pasidžiaugė, jog šios dvi šventės - Kristaus nešama šviesa pasauliui ir kunigo nueitas kelias – persipina ir prasmingai papildo viena kitą. Salantiškių mylimą ir gerbiamą senosios kartos kunigą B.Bagužą dabartinis klebonas S.Katkus apibūdino kaip itin įdomų pašnekovą, apdovanotą stulbinamai šviesia atmintimi. „Jis – labai griežtas, nepripažįstantis kompromisų tikėjimo dalykuose, reiklus sau ir kitiems“, - tokias kunigo savybes išskyrė jo jaunasis kolega.

Ilgamečio kunigo indėlį į Salantų parapijos žmonių gyvenimą pabrėžė ir garbinga proga atvykę valdžios atstovai. „Žmogaus gyvenimas susideda iš dviejų dalių – materialiosios ir dvasinės. Mes rūpinamės žmonių materialiais dalykais, o jūs – dvasiniais. Aš manau, kad jokie turtai nepagelbės, jei žmogaus dvasinis pasaulis kupinas pykčio ir neapykantos. Jūs esate Šviesa, kuri einate į žmones gėriu ir gerumu“, - sveikindamas jubiliatą, kretingiškių ir rajono Savivaldybės vardu kalbėjo meras Valerijonas Kubilius.

„Jūsų darbai Salantų žmonėms – neįkainojami, todėl į jus noriu kreiptis - Ekscelencija“, - sveikinimo kalboje akcentavo Seimo narys Virginijus Domarkas, Seimo Švietimo, kultūros ir mokslo komiteto vardu dėkodamas kunigui už sielovadinį darbą.

Padėkos ir sveikinimo žodžius tądien išsakė Salantų ir Imbarės seniūnai Stanislovas Galdikas bei Antanas Turauskis, Salantų bendruomenės atstovai, parapijos jaunimas.

Gėlių glėbyje paskendęs ir nustebintas netikėto dėmesio, kunigas B.Bagužas droviai „teisinosi“, jog jis esąs nevertas tokios gausybės dovanų ir sveikinimų. Garbaus amžiaus kunigas tuo pat metu atsiprašė parapijiečių, jei kurį per tuos 60 metų užgavo ar kažko nepadarė kaip dvasios ganytojas. Salantų klebono S.Katkaus žiniomis, šiuo metu Telšių vyskupijoje yra tik trys kunigai, kurių kunigystės stažas – 60 metų. Be mūsų rajono Salantų ir Darbėnų parapijų altaristų - B.Bagužo ir J.Tamošausko - pernai jubiliejų atšventė Telšių katedros monsinjoras, ilgametis Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios klebonas Jonas Gedvila.

Kalėjo Rusijos lageriuose

Puikia atmintimi stebinantis kunigas B.Bagužas tiksliai nupasakojo savo – buvusio politinio kalinio - kunigystės kelią.

Jis gimė 1920 m. poeto Vytauto Mačernio gimtinėje - Plungės apskrities Žemaičių Kalvarijos parapijos Šarnelės kaime. Šeimoje augo 8 vaikai. Iš jų šiandien gyvas liko tik Brunonas.

Salantiškių sielovados dalykais besirūpinantys klebonai: buvęs – B.Bagužas (dešinėje) ir dabartinis – S.Katkus. Kretingiškis S.Katkus Salantų klebonu paskirtas nuo 2000–ųjų metų.

B.Bagužas mokėsi vietos pradžios mokykloje, po to – Marijampolėje, vienuolių marijonų išlaikomoje gimnazijoje.

1939 - 1944 m. jis mokėsi Telšių kunigų seminarijoje. Besibaigiant karui, pasitraukė į Vokietiją, kur dirbo priverstinius darbus. Vėliau jis atsidūrė Rusijos karo belaisvių lageryje, iš kur buvo nugabentas į Uralą - Sverdlovsko sritį, Sierovo rajoną. Ten dirbo miško darbininku, kasė geležinkelių pylimus. „Tai buvo pirmas mano gyvenimo lageris, kur iš manęs norėjo „išspausti Smetonos raugą“, - prisimindamas praeitį, šmaikštavo guvus pašnekovas.

Į Lietuvą grįžo 1946 m. Telšių katedroje dirbdamas diakonu, ruošėsi baigiamiesiems kunigystės egzaminams. Į kunigus B.Bagužas įšventintas 1947 m. Panevėžyje. Jį įšventino vienintelis, anot B.Bagužo, Lietuvoje tuo metu likęs vyskupas Kazimieras Paltarokas.

Telšių vikarą B.Bagužą 1949 m. vėlgi areštavo. Jis buvo apkaltintas antisovietine agitacija, kalintas Lukiškių kalėjime. Mėtomas iš kalėjimo į kalėjimą Rusijoje, galop buvo nuteistas septyneriems metams pataisos darbų Komijos lageriuose.

Altarista - trečiąkart

Į Lietuvą B.Bagužas sugrįžo 1956 m. ir vėl ėmėsi įgyvendinti kunigo pašaukimą. Jis dirbo įvairiose Telšių vyskupystės vietovėse: Pagėgiuose, Renave, Janapolėje, Pagramantyje, Alsėdžiuose, Stalgėnuose ir kitose.

Dėl silpnos, lageriuose sužalotos sveikatos kunigas B.Bagužas 1973 – 1974 m. buvo paskirtas į Salantų parapiją altarista. Altarista – tai kunigas, kuris negali dirbti pastoracinio darbo ir gyvena iš parapijiečių aukų (red. pastaba). Pagerėjus sveikatai jis vėl sugrįžo į Alsėdžius, Žvingius, Pagėgius ir Rukus atlikti klebono pareigą.

Nuo 1986 m. B.Bagužas, būdamas šešiasdešimties, paskiriamas Salantų parapijos klebonu, o po dvejų metų vėl tapo altarista.

Pasitaisius sveikatai kunigas vėl grįžo klebonauti, dirbo Kalnalyje. Tuo pat metu jis dėstė Šv.Antano religijos studijų institute.

Pastarąjį dešimtmetį, nuo 1996 m., B.Bagužas – vėlgi – jau trečiąkart - Salantų parapijos altarista. Tačiau nuo kunigystės jis vis dar nesitraukė – norėjo būti naudingas žmonėms ir dar aptarnaudavo Notėnų parapiją.

Turtinga gyvenimiška patirtimi apdovanotas kunigas B.Bagužas ėmėsi ir mokslinės švietėjiškos veiklos. Jis parašė dviejų dalių vertingus atsiminimus „Lietuvos piliečio kelias“ ir „Kunigo darbo barai“. Taip pat atskiruose darbuose jis išguldė keliolikos represuotų Telšių vyskupijos kunigų biografijas, parašė išsamią Alsėdžių parapijos istoriją bei parengė tris savo pamokslų tomus.


Visos teisės saugomos. © 2006-2017 UAB 'Pajūrio naujienos'. Atsakomybės apribojimas. pingvinas